Skip to content

YCMOU B.A Subject List in Marathi | YCMOU Marathi Subject
  YCMOU B.A Subject List in Marathi | YCMOU Marathi Subject List, Yashwantrao Chavan Maharashtra Open University Bachelor of Arts All Subject List in Marathi, YCMOU Arts Subject in Marathi.
  YCMOU B.A Subject List in Marathi YCMOU Marathi Subject

  YCMOU B.A Subject List in Marathi


  Ycmou FYBA Subject List Marathi

  1. अध्ययन कौशल्ल्यांचा अधिष्ठान अभ्यासक्रम
  2. मराठी भाषेचा अधिष्ठान अभ्यासक्रम
  3. हिंदी व इंग्रजी भाषांचा अधिष्ठान अभ्यासक्रम
  4. सामान्यज्ञान व सामाजिक जाणीव अधिष्ठान अभ्यासक्रम
  5. सामाजिक शास्त्रांचा अधिष्ठान अभ्यासक्रम
  6. मानव्यविद्यांचा अधिष्ठान अभ्यासक्रम

  Ycmou SYBA Subject List Marathi

  1.मराठी

  • वाङमयप्रकारांचा अभ्यास (कथा-कादंबरी)
  • स्वातंत्र्योत्तर वाङमयीन प्रवाह

  2.हिंदी

  • कथात्म साहित्य
   कथेतर साहित्य

  3.इंग्रजी

  • HOW TO READ A SHORT STORY
   HOW TO READ A NOVEL

  4.मानसशास्त्र

  • मी आणि माझे वर्तन
  • बालसंगोपन आणि बालविकास

  Ycmou TYBA Subject List Marathi

  1.मराठी

  • वाङमयप्रकार (काव्य व नाटक)
  • मध्ययुगीन वाङमय प्रवाह
  • प्रसार माध्यमांसाठी लेखन कौशल्ये

  2.हिंदी

  • कविता : स्वरूप और विवेचन
  • हिंदी में नवजागरण
  • प्रयोजनमूलक हिंदी

  3.इंग्रजी

  • Indian Writing in English
  • Uderstanding Prose
  • Communication Skills in English

  4.मानसशास्त्र

  • मी आणि माझे सामाजिक वर्तन
  • व्यक्तिमत्व विकास
  • वैवाहिक समायोजन आणि मार्गदर्शन

  5.अर्थशास्त्र

  • भारताचा आर्थिक विकास
  • सार्वजनिक वित्तव्यवहार
  • ग्राहक संरक्षण

  6.इतिहास

  • प्राचीन भारत (प्रारंभ ते यादव काळ)
  • मध्ययुगीन भारत (इ.स.१२०६ ते १८५७)
  • विविधतेतील एकता

  7.राजयशास्त्र

  • राज्यशास्राचे स्वरूप
  • राजकीय संरचना
  • आधुनिक भारतातील राजकीय वारसा

  8.समाजशास्त्र

  • पर्यावरण व समाज
  • ग्रामीण समाजशास्त्र
  • लोकसंख्या शिक्षण

  बीए प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय वर्षाची पुस्तके पीडीएफ स्वरुपात डाउनलोड करण्यासाठी येथे क्लिक करा –>> YCMOU Marathi Books PDF Download

  also read:

  Tags: YCMOU B.A Subject List in Marathi, YCMOU Marathi Subject, YCMOU Arts Subject in Marathi.