#5 Best MPSC Study Apps In Marathi | MPSC Marathi Apps
#5 Best MPSC Study Apps In Marathi | MPSC Marathi Apps, MPSC Apps In Marathi, MPSC Study Apps In Marathi, MPSC App Download In Marathi, Best Apps For MPSC Preparation In Marathi, MPSC Current Affairs App In Marathi, MPSC Study Apps In Marathi.
MPSC Study Apps In Marathi

Best MPSC Study Apps In Marathi | MPSC Marathi Apps

1.MPSC MARATHI

1.MPSC MARATHI

Offline MPSC Exam App Marathi (MPSC App In Marathi) हे अॅप पोलीस उपनिरीक्षक (PSI), विक्रीकर निरीक्षक (STI), सहाय्यक (Assistant) तसेच सर्व स्पर्धा परीक्षेसाठी उपयुक्त आहे. या अॅपमध्ये आपण खालील विषयाचा अभ्यास करू शकाल.

 • सामान्य ज्ञान
 • मराठी व्याकरण
 • नागरीकशास्त्र
 • राज्यशास्त्र
 • सामान्य विज्ञान
 • भूगोल
 • इतिहास
 • अर्थव्यवस्था
 • अंकगणित सुत्रे
Download App

2.MPSC Exam – MPSC Online

2.MPSC Exam - MPSC Online

MPSC 2021 – PSI STI ASO साठी होणाऱ्या ऑनलाईन परीक्षे ची तयारी तुम्ही सुद्धा ऑनलाईन करू शकता या अँप द्वारे.

 • सामान्य ज्ञान
 • मराठी व्याकरण
 • नागरीकशास्त्र
 • राज्यशास्त्र
 • सामान्य विज्ञान
 • भूगोल
 • इतिहास
 • अर्थव्यवस्था
 • अंकगणित सुत्रे
Download App

3.Marathi GK & Current Affairs
3.Marathi GK & Current Affairs

Very useful for students who are preparing for various exams which are conducted by MPSC or Maharashtra Administrative service in Marathi Language.

 • सामान्य ज्ञान
 • मराठी व्याकरण
 • नागरीकशास्त्र
 • राज्यशास्त्र
 • सामान्य विज्ञान
 • भूगोल
 • इतिहास
 • अर्थव्यवस्था
 • अंकगणित सुत्रे
Download App

4.MPSC Exam Preparation Book in Marathi

4.MPSC Exam Preparation Book in Marathi

MPSC Exam Preparation app in Marathi

 • सामान्य ज्ञान
 • मराठी व्याकरण
 • नागरीकशास्त्र
 • राज्यशास्त्र
 • सामान्य विज्ञान
 • भूगोल
 • इतिहास
 • अर्थव्यवस्था
 • अंकगणित सुत्रे

Download App

5.MPSC Marathi Notes

5.MPSC Marathi Notes

 • सामान्य ज्ञान
 • मराठी व्याकरण
 • नागरीकशास्त्र
 • राज्यशास्त्र
 • सामान्य विज्ञान
 • भूगोल
 • इतिहास
 • अर्थव्यवस्था
 • अंकगणित सुत्रे

Download App

Tags: MPSC Study Apps In Marathi, MPSC Marathi Apps, MPSC Study Apps In Marathi.

Leave a Comment

x