Shashwati Pimplikar (1)

Shashwati Pimplikar as Dolly Gavaskar

Shashwati Pimplikar as Dolly Gavaskar