डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर Dr.Babasaheb Ambedkar Quotes In Marathi

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे प्रेरणादायी विचार Dr.Babasaheb Ambedkar Quotes In Marathi, Dr Babasaheb Ambedkar images With Quotes in Marathi, Babasaheb Ambedkar Motivational Quotes in Marathi.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे प्रेरणादायी विचार Dr.Babasaheb Ambedkar Quotes In Marathi
Dr.Babasaheb Ambedkar Quotes In Marathi

Dr.Babasaheb Ambedkar Quotes In Marathi

1.शिक्षण हे वाघीणीचे दूध आहे आणि जो ते प्राषण करेल तो वाघासारखा गुरगुरल्या शिवाय राहणार नाही.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

2.आकाशातील ग्रह-तारे जर माझे भविष्य ठरवत असतील तर माझ्या मेंदूचा आणि माझ्या मनगटाचा काय उपयोग?
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

3.इतरांचे दुर्गुण शोधणापेक्षा त्यांच्यातील सदगुण शोधावे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

4.माणसाला आपल्या दारिद्र्याची लाज वाटता कामा नव्हे; लाज वाटायला हवी ती आपल्या अंगी असलेल्या दुर्गुणांची.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

5.स्त्री जात समाजाचा अलंकार आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

Dr. Babasaheb Ambedkar Thoughts in Marathi

Dr. Babasaheb Ambedkar Thoughts in Marathi
Dr. Babasaheb Ambedkar Thoughts in Marathi

6.उगवत्या सूर्याला नमस्कार करतांना मावळत्या चंद्राला विसरू नका.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

7.हिंसा ही वाईट गोष्ट आहे परंतु गुलामी ही त्यापेक्षाही वाईट गोष्ट आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

8.शिका ! संघटीत व्हा ! संघर्ष करा !
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

9.नशिबामध्ये नाही तर आपल्या सामर्थ्यावर विश्वास ठेवा.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

Quotes of Dr. Babasaheb Ambedkar

Quotes of Dr. Babasaheb Ambedkar
Quotes of Dr. Babasaheb Ambedkar

10.लोक आणि त्यांचा धर्म सामाजिक मानकांनुसार; सामाजिक नैतिकतेच्या आधारे त्याची चाचणी केली पाहिजे. जर धर्म लोकांच्या हितासाठी आवश्यक मानला गेला तर इतर कोणतेही मानक मानले जाणार नाहीत.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

11.मनाचे स्वातंत्र्य हेच खरे स्वातंत्र्य आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

12.भारतात अनेक जाती अस्तित्वात आहेत. या जाती देशविघातक आहेत. कारण त्या सामाजिक जीवनात तुटकपणा निर्माण करतात.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

13.जे खरे आहे तेच बोलावे
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

14.बौद्ध धर्म हा जगातील सर्वात मोठा धर्म आहे. कारण तो केवळ धर्म नसून एक महान सामाजिक सिद्धांत आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

Ambedkar Quotes in Marathi

Ambedkar Quotes in Marathi
Ambedkar Quotes in Marathi

15.जेथे एकता तेथेच सुरक्षितता.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

16.माणसाने जन्मभर जरी शिकायचे मनात आणले तरी विद्यासागराच्या कडेला गुडगाभर ज्ञानात जाता येईल.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

17.माणूस धर्माकरिता नाही, धर्म माणसाकरिता आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

18.स्त्रियांनी जी प्रगती केली आहे तिच्या पदवीनुसार मी त्यानुसार समुदायाच्या प्रगतीचे मापन करतो.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

19.स्वत:ची लायकी विद्यार्थी दशेतच वाढवा.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

Dr Babasaheb Ambedkar Thoughts

Dr Babasaheb Ambedkar Thoughts
Dr Babasaheb Ambedkar Thoughts

20.पाण्याचा एक थेंब ज्या समुद्रामध्ये सामील झाल्याने आपली ओळख गमावते, त्याऐवजी, माणूस ज्या समाजात राहतो त्या समाजातील आपली ओळख गमावत नाही. मानवी जीवन मुक्त आहे. तो केवळ समाजाच्या विकासासाठी नव्हे तर स्वतःच्या विकासासाठी जन्माला आला आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

21.स्वातंत्र्य विचारसरणीचे, स्वातंत्र्य वृत्तीचे निर्भय नागरिक व्हा.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

22.तुम्ही किती अंतर चालत गेलात यापेक्षा तुम्ही कोणत्या दिशेने जात आहात हे अधिक महत्वाचे आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

23.यशस्वी क्रांतीसाठी असंतोष असणे पुरेसे नाही. काय आवश्यक आहे ते न्याय आणि राजकीय आणि सामाजिक अधिकाराचे महत्त्व याची गहन आणि दृढ निश्चयता आवश्यक आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

24.प्रत्येक पिढी नवीन राष्ट्र घडवते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

Dr Babasaheb Ambedkar Marathi Suvichar

Dr Babasaheb Ambedkar Marathi Suvichar
Dr Babasaheb Ambedkar Marathi Suvichar

25.समता, स्वातंत्र्य, विश्वबंधुत्व या तीन तत्वावर आधारित जीवनमार्ग म्हणजे लोकशाही.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

26.ह्या जगात स्वाभिमानाने जगायला शिका. आपल्याला काही तरी करून दाखवायचे आहे. अशी महत्त्वाकांक्षा सदैव असली पाहिजे. लक्षात ठेवा, जे संघर्ष करतात तेच नेहमी यशस्वी होतात.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

27.पती- पत्नि मधील नातं हे जीवलग मित्रांप्रमाणे असले पाहिजे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

28.जोपर्यंत आपण सामाजिक स्वातंत्र्य प्राप्त करत नाही तोपर्यंत कायद्याने आपल्याला जे काही स्वातंत्र्य दिले ते आपल्यासाठी उपयोगात नाही.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

29.बौद्ध धर्मामुळेच भारत देश महान.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

Ambedkar Vichar in Marathi

Ambedkar Vichar in Marathi
Ambedkar Vichar in Marathi

30.एक महान माणूस प्रतिष्ठित माणसापेक्षा अशा प्रकारे वेगळा असतो की तो समाजाचा सेवक होण्यासाठी तयार असतो.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

31.शाळा हे सभ्य नागरिक तयार करण्याचे पवित्र क्षेत्र आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

32.मला स्वातंत्र्य समानता आणि बंधुत्व शिकवणारा धर्म आवडतो.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

33.पावलागणिक स्वत:च्या ज्ञानात भर टाकित जाणे यापेक्षा अधिक सुख दुसरे काय असू शकते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

34.बुद्ध हेच खरे विचारवंत होते. त्यांच्यासारखा थोर विचारवंत अजूनपर्यंत जगात झालाच नाही.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

Dr Babasaheb Ambedkar Marathi Quotes

Dr Babasaheb Ambedkar Marathi Quotes
Dr Babasaheb Ambedkar Marathi Quotes

35.माणसाने खावे जगण्यासाठी, पण जगावे समाजासाठी.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

36.जो मनुष्य मरायला तयार होतो तो कधीच मरत नाही आणि जो मरायला भितो तो आधीच मेलेला असतो.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

37.सामाजिक समतेचा बुद्धाइतका मोठा पुरस्कर्ता जगात झालाच नाही.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

38.सेवा जवळून, आदर दुरून आणि ज्ञान आतून असावे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

39.जो प्रतीकुल लोकमताला घाबरून जात नाही, दुसऱ्यांचे हातचे बाहुले न होण्या ईतकी बुद्धी ठेवतात, स्वाभिमान ज्याला आहे तोच माणूस स्वतंत्र्य आहे असे मी समजतो.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

Ambedkar Jayanti Quotes in Marathi

Ambedkar Jayanti Quotes in Marathi
Ambedkar Jayanti Quotes in Marathi

40.देवावर भरवसा ठेवू नका. जे करायचे ते मनगटाच्या जोरावर करा.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

41.माणूस कितीही मोठा विद्वान असला आणि जर तो इतरांचा व्देष करण्याइतका स्वत:ला मोठा समजू लागला तर तो उजेडात हातात मेणबत्ती धरलेल्या आंधळ्या सारखा असतो.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

42.काम लवकर करावयाचे असेल तर मुहूर्त पाहण्यात वेळ घालवू नका.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

43.धर्म हा विज्ञानाशी विसंगत असून चालत नाही. तो बुद्धिवाद्यांच्या कसोटीवर टिकला पाहिजे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

44.शंका काढण्यास देखील ज्ञान लागले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

Thoughts Of Babasaheb Ambedkar in Marathi

Thoughts Of Babasaheb Ambedkar in Marathi
Thoughts Of Babasaheb Ambedkar in Marathi

45.मी नदीच्या प्रवाहालाच वळवणाऱ्या भक्कम खडकासारख आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

46.तुम्ही सूर्याप्रमाणे स्वयंप्रकाशित व्हा, पृथ्वीप्रमाणे परप्रकाशित होऊ नका.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

47.बौद्ध धर्म हा जागतिक ऐक्याच्या एकमेव असा धर्म आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

48.बुद्धिमत्तेचा विकास हे मानवी अस्तित्वाचे अंतिम लक्ष्य असले पाहिजे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

49.द्वेषाला सहानूभूतीने आणि निष्कपटतेने जिंका.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

Ambedkar Jayanti Wishes in Marathi

Ambedkar Jayanti Wishes in Marathi

50.वाचाल तर वाचाल.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

51.शक्तिचा उपयोग वेळ-काळ पाहून करावा.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

52.अस्पृश्यता जगातील सर्व गुलामगिरीपेक्षा भयंकर व भिषण आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

53.बोलताना विचार करा, बोलून विचारात पडू नका
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

54.बर्फाच्या राशी उन्हांने वितळतात, पण अहंकाराच्या राशी प्रेमाने वितळतात.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे शैक्षणिक विचार

55.शील, करुणा, विद्या,मैत्री, प्रज्ञा या पंचतत्वावर प्रत्येक विद्यार्थ्याने आपले चरित्र बनविले पाहिजे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

56.मला माणसांच्या सहवासापेक्षा पुस्तकांचा सहवास अधिक आवडतो.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

57.महामानव असला तरी त्याच्या चरणी व्यक्ति-स्वातंत्र्याची फुले वाहू नका.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

58.मनाच्या शांतीची मौलिकता संपत्ती व स्वास्थापेक्षा अधिक असते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आर्थिक विचार

59.साऱ्या देशाला एका भाषेत बोलायला शिकवा मग बघा काय चमत्कार घडतो ते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

60.समता, स्वातंत्र्य, सहानुभूती यानेच व्यक्ती विकास होतो तिरस्कार माणसाचा नाश करतो.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

61.मोठ्या गोष्टीचे बेत करण्यापेक्षा छोट्या गोष्टीने आरंभ करणे अधीक श्रेयस्कर ठरते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

62.लोकांत तेज व जागृती उत्पन्न होईल असे राजकारण हवे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांचे राजकीय विचार

63.मी संघर्ष करून अस्पृश्यात जाज्वल स्वाभीमान निर्माण केला आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

64.लोकशाहीचे दोन शत्रू म्हणजे हुकूमशाही आणि माणसां माणसांत भेद मानणारी संस्कृती.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

65.मी महिलांच्या प्रगतीवरून त्या समाजाच्या प्रगतीचे मोजमाप करतो.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

66.मी समाजकार्यात, राजकारणात पडलो तरी, आजन्म विद्यार्थीच आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

67.शब्दाला कृतीचे तोरण नसेल तर शब्द वांज ठरतील.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचे शिक्षण

68.वाणीचा व भाषेचा योग्य उपयोग करता येणे, ही एक तपश्चर्या आहे. तिला मन: संयमाची आणि नियंत्रणाची सवय करावी लागते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

69.लोकशाही म्हणजे प्रजासत्ताक किंवा संसदीय सरकार नव्हे. लोकशाही म्हणजे सहजीवन राहणाची पद्धती.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

70.दुसर्याच्या सुख-दु:खात भागीदार व्हावयास शिकणे हेच खरे शिक्षण आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

71.मोठ्या गोष्टींचे बेत आखत वेळ दडवण्यापेक्षा छोट्या गोष्टीने आरंभ करने अधिक श्रेयस्कर ठरते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

72.तुम्हीच तुमच्या जीवनाचे शिल्पकार आहात.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

बाबासाहेब आंबेडकर इतिहास

73.तुम्ही वाघासारखे बना म्हणजे तुमच्या वाट्याला कोणीही जाणार नाही.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

74.सर्वांनी आपण प्रथम भारतीय आणि अंततही भारतीय ही भूमिका घ्यावी
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

75.शरिरामध्ये रक्तांचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी लढले पाहिजे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

Tags:Dr.Babasaheb Ambedkar Quotes In Marathi, Dr Babasaheb Ambedkar images With Quotes in Marathi

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *