F.Y.B.COM Marathi Books PDF Download, B Com Books PDF In Marathi Medium, B Com 1st Year Marathi Book PDF, Bcom Books PDF In Marathi, Fybcom Marathi Book pdf Download, F.Y.B.COM Book PDF Marathi, FYBCOM Marathi Book PDF, YCMOU B.COM Marathi Books PDF, Bcom Marathi Books PDF.

B.Com Books PDF In Marathi Medium, fybcom marathi book pdf download, B Com 1st Year Marathi Book PDF, Bcom Books PDF In Marathi, Fybcom Marathi Book pdf Download
B.Com Books PDF In Marathi Medium

B.Com Books PDF In Marathi Medium


FYBCOM Books PDF In Marathi

1.अध्ययन कौशल्यांचा अधिष्ठान अभ्यासक्रम (OPN101) Download

2.मराठी भाषेचा अधिष्ठान अभ्यासक्रम (MAR102) Download

  • मराठी भाषेचा अधिष्ठान अभ्यासक्रम – कार्यपुस्तक (MAR102) Download

3.हिंदी व इंग्रजी भाषांचा अधिष्ठान अभ्यासक्रम (HEN101) Download

  • हिंदी व इंग्रजी भाषांचा अधिष्ठान अभ्यासक्रम – कार्यपुस्तक (HEN101) Download

4.सामान्यज्ञान व सामाजिक जाणीव अधिष्ठान अभ्यासक्रम (GKN101) Download

5.कार्यालयीन व्यवस्थापन (COM211) Download

6.वाणिज्यशास्त्र (COM106) Download

SYBCOM Books PDF In Marathi

1.व्यवसाय संज्ञापन (MGM225) Download

2.व्यवस्थापकीय अर्थशास्त्र (MGM224) Download

3.व्यवस्थापनशास्त्र (MGM105) Download

4.पर्यावरण अभ्यास (EVS201) Download

5.व्यवसाय अर्थशास्त्र (ECO201) Download

6.व्यवसाय संघटन व प्रशासन (COM212) Download

7.व्यावसायिक कायदे (COM210) Download

8.हिशेबशास्त्र – १ (COM208) Download

TYBCOM Books PDF In Marathi

1.विपणन व्यवस्थापन – १ (MGM308) Download

  • विपणन व्यवस्थापन – २ (MGM309) Download

2.बँकिंग व फायनान्स – १ (COM306) Download

  • बँकिंग व फायनान्स – २ (COM307) Download

3.मानव संसाधन व्यवस्थापन (COM222) Download

4.परिव्यय, अंकेक्षण आणि कर आकारणी (COM221) Download

5.भारतीय आर्थिक पर्यावरण (COM220) Download

6.हिशेबशास्त्र – २ (COM209) Download

also read:

<< B.A Books PDF In Marathi >>

Tags: B Com Books PDF In Marathi Medium.