Skip to content

अहमदनगर सोन्याचे भाव Ahmednagar Gold Prices (rate) Today
  अहमदनगर सोन्याचे भाव Ahmednagar Gold Prices (rate) Today, अहमदनगर सोन्याचे भाव आजचा, अहमदनगर चांदीचा दर आज, सोन्याचा आजचा भाव अहमदनगर, अहमदनगर मधील सोन्याचे भाव.
  अहमदनगर आजचा सोन्याचा भाव | Ahmednagar Gold rate Today

  वजन सोन्याचा भाव
  1 ग्राम ₹ 4910
  8 ग्राम ₹ 39280
  10 ग्राम ₹ 49100
  100 ग्राम ₹ 491000
  1 किग्रा ₹ 4910000
  1 तोला ₹ 57269.32

  अहमदनगर 22 कैरट आजचा सोन्याचा भाव

  वजन सोन्याचा भाव
  1 ग्राम ₹ 4810
  8 ग्राम ₹ 38480
  10 ग्राम ₹ 48100
  100 ग्राम ₹ 481000
  1 किग्रा ₹ 4810000
  1 तोला ₹ 56102.94

  Tags: अहमदनगर सोन्याचे भाव, अहमदनगर सोन्याचे भाव आजचा.