अहमदनगर सोन्याचे भाव Ahmednagar Gold Prices (rate) Today
अहमदनगर सोन्याचे भाव Ahmednagar Gold Prices (rate) Today, अहमदनगर सोन्याचे भाव आजचा, अहमदनगर चांदीचा दर आज, सोन्याचा आजचा भाव अहमदनगर, अहमदनगर मधील सोन्याचे भाव.
अहमदनगर आजचा सोन्याचा भाव | Ahmednagar Gold rate Today

वजन सोन्याचा भाव
1 ग्राम ₹ 4910
8 ग्राम ₹ 39280
10 ग्राम ₹ 49100
100 ग्राम ₹ 491000
1 किग्रा ₹ 4910000
1 तोला ₹ 57269.32

अहमदनगर 22 कैरट आजचा सोन्याचा भाव

वजन सोन्याचा भाव
1 ग्राम ₹ 4810
8 ग्राम ₹ 38480
10 ग्राम ₹ 48100
100 ग्राम ₹ 481000
1 किग्रा ₹ 4810000
1 तोला ₹ 56102.94

Tags: अहमदनगर सोन्याचे भाव, अहमदनगर सोन्याचे भाव आजचा.

Leave a Reply